TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MÙ CANG CHẢI

Địa chỉ: Tổ 5 thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái
Điện thoại: 0293878132
Thời gian làm việc: 24/24 giờ, 7 ngày/tuần
Loại hình: Trung tâm y tế có giường bệnh
Giấy phép: 153/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 28/07/2014
Người phụ trách chuyên môn: Bác sỹ CKI Cứ A Hồng – Giám đốc
Phạm vị chuyên môn: Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo GPHĐ