Từ khóa: bác sỹ

Cứ A Hồng – Bác sĩ của người Mông

Cứ A Hồng – Bác sĩ của người Mông

Lão nông, dân tộc Mông (người nhà bệnh nhân) chạc tuổi 60, đon đả dẫn tôi lên phòng Giám đốc Cứ A Hồng. Cửa mở, giám đốc không ở đó. Lão phân bua: Nó là thầy thuốc… à à… bác sĩ… Bác ...