Chuyên mục: Tin hoạt động

Tin hoạt động
Chào mừng Ngày gia đình Việt Nam

Chào mừng Ngày gia đình Việt Nam

Ngày gia đình Việt Nam (28.6) năm nay với chủ đề: “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng”, đề cao vai trò của gia đình đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày Gia đình Việt...