Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải tổ chức thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ năm 2023

Với mục đích Đảm bảo 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thuộc địa bàn Chiến dịch được cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về chính sách Dân số – KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phấu đấu đạt từ 60% trở lên chỉ tiêu của các biện pháp tránh thai lâm sàng ( Triệt sản, đặt dụng cụ tử cung, tiêm thuốc tránh thai).

Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, đến các thôn, bản, già làng, trưởng dòng họ… đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ, đáp ứng nhu cầu các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại các xã đông dân có mức sinh cao, góp phần giảm tỷ lệ sinh, nâng cao chất lượng dân số.

Theo đó, đối tượng vận động chủ yếu tập trung vào các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã có từ 1 con trở lên chưa sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Chiến dịch sẽ được triển khai và tổ chức thực hiện tại 13 xã trong toàn huyện chia làm hai đợt tuyên truyền. Thời gian thực hiện đợt I: Triển khai bắt đầu ngày 16/03/2023 –  ngày 30/04/2023. Đợt II: Triển khai thực hiện từ ngày 01/10/2023 – 30/10/2023.  Chỉ tiêu kế hoạch đạt ra trong năm 2023 cụ thể là: Triệt sản; 05 ca; Đặt vòng tránh thai 970 ca, tiêm thuốc tránh thai 70 ca, Thuốc uống tránh thai 890 ca, Bao cao su 350 ca.

Hoạt động triển khai chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ năm 2023 nhằm góp phần tăng chỉ tiêu các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.giảm tỷ sinh và sinh con thứ 3 trở lên, góp phần nâng cao chất lượng dân số giai đoạn 2021- 2025./.

 

Tin: Sùng Thị Máy – Phòng Dân số-TT&GDSK

                   Trung tâm y tế huyện