Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải tổ chức hội nghị triển khai công tác Dân số – KHHGĐ

Ngày 28/02/2023 Phòng dân sô – truyền thông giáo dục sức khỏeTrung tâm y tế huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hội nghị triển khai công tác Dân số – KHHGĐ năm 2023. Nhằm thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện từ tuyến huyện đến cơ sở để hoàn thành các chỉ tiêu dân số được giao năm 2023

Tại hội nghị phòng Dân số – Truyền thông và giáo dục sức khỏe đã triển khai nhiệm vụ công tác Dân số quý I năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2023. Đồng thời, thống nhất triển khai các hoạt động cung cấp phương tiện tránh thai miễn phí, đảm bảo kịp thời, đầy đủ và không để thuốc tránh thai hết hạn gây lãng phí, tập trung trao đổi, thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân số trên địa bàn toàn huyện. phổ biến các văn bản, quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của cấp trên, thống nhất triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực cho từng nội dung, nhiệm vụ công tác dân số năm 2023 theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Tại hội nghị các đồng chí phó chủ tịch phụ nữ xã phụ trách công tác dân số đã thảo luận những khó khăn vướng mắc trong quá trình trực hiện nhiệm vụ và tìm ra hướng giải quyết những vẫn đề khó khăn còn tồn đọng tại cơ sở.

Tại hội nghị này, Trung tâm y tế huyện đã giao cho Phòng Dân số và Truyền thông xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nội dung truyền thông tại cơ sở. Nhằm thực hiện tốt các nội dug kế hoạch đã việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023./.

 

Sùng Thị Pàng CTV Trung tâm y tế huyện