Thư mời báo giá gói thầu: Mua thuốc gây nghiện, hướng thần, thuốc tiền chất trung tâm Y tế Mù Cang Chải

Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua thuốc gây nghiện, hướng thần, thuốc tiền chất trung tâm Y tế Mù Cang Chải

Download (PDF, 560KB)