Mua sắm vật tư Y tế khí Oxy phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải

Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư Y tế khí Oxy phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải

Download (PDF, 2.46MB)