Mua sắm hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải năm 2024

Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải năm 2024

Download (PDF, 3.94MB)