KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TIẾP NHẬN ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

– Thực hiện Quyết định số: 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp;
Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch tổng hợp;
– Trung tâm y tế Mù Cang Chải ban hành kế hoạch triển khai tiếp nhận đặt lịch hẹn khám qua điện thoại như sau:

I. MỤC ĐÍCH:
– Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân khi khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế Mù Cang Chải;
– Hạn chế tập trung đông người trong thời điểm phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
– Thời gian: từ ngày 15/8/2020.
– Địa điểm: Khoa khám bệnh – Trung tâm y tế Mù Cang Chải.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
1. Nhận đặt lịch khám qua điện thoại:
– Khoa Khám bệnh & Chỉ đạo tuyến lập bảng phân công nhân lực phụ trách tiếp nhận đặt lịch khám qua điện thoại hàng ngày và triển khai thực hiện theo bảng phân công.
– Đề nghị người dân cung cấp thông tin cần thiết của trẻ, cụ thể:
+ Họ và tên:
+ Mã thẻ BHYT (nếu có):
+ Ngày sinh:
+ Địa chỉ:
+ Điện thoại:
+ Yêu cầu khám:
+ Ngày hẹn khám:
– Cung cấp thông tin cho người dân sau khi tiếp nhận:
+ Thời gian hẹn khám, địa điểm tiếp nhận (Quầy tiếp nhận);
+ Thủ tục, hồ sơ cần mang theo khi đến khám: Thẻ BHYT, giấy chuyển viện,…
+ Dặn dò bệnh nhân đến đúng thời gian hẹn, nếu không đúng ngày hẹn thì sẽ thực hiện việc khám bệnh như thông thường.
– Tổng hợp danh sách, thông tin bệnh nhân hẹn khám vào lúc 16h00 hàng ngày, chuyển Quầy tiếp nhận để thực hiện việc tiếp nhận trước bệnh nhân vào đầu ngày hẹn khám.

2. Tiếp nhận bệnh nhân đã đặt lịch hẹn khám:
– Vào thời gian 7h00 đến 8h00 hàng ngày, quầy tiếp nhận thực hiện việc nhập thông tin bệnh nhân hẹn khám ngày đó lên phần mềm bệnh viện.
– Khi bệnh nhân tới quầy tiếp nhận, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ theo quy định, sau đó hướng dẫn bệnh nhân đến phòng khám (đối với bệnh nhân BHYT) hoặc quầy thu viện phí (đối với bệnh nhân viện phí).

3. Thông báo việc triển khai tiếp nhận đặt lịch hẹn khám qua điện thoại:
– Thông báo việc triển khai “tiếp nhận đặt lịch hẹn khám qua điện thoại” trên trang Facebook của Bệnh viện, dán bảng thông báo tại Quầy tiếp nhận của Bệnh viện để người dân được biết. Nội dung thông báo như sau:
– Từ ngày 15/8/2020, Trung tâm y tế Mù Cang Chải thực hiện triển khai tiếp nhận “Đặt lịch hẹn khám qua điện thoại”. Quý khách có nhu cầu đặt lịch hẹn khám trước, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 02163878011 hoặc 0917410801 (từ 7h30 đến 16h00 hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6) và cung cấp những thông tin sau:
+ Họ và tên:
+ Mã thẻ BHYT (nếu có):
+ Ngày sinh:
+ Địa chỉ:
+ Điện thoại:
+ Yêu cầu khám:
+ Ngày hẹn khám:
– Lưu ý:
+ Quý khách nên đăng ký khám bệnh trước ngày khám ít nhất 1 ngày.
+ Chúng tôi rất tiếc nếu quý khách không kịp đăng ký trước thời hạn quy định, kính mời quý khách đến khám theo quy trình thông thường và chờ đợi đến lượt khám.
Trân trọng thông báo!

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Các Khoa, phòng nghiên cứu, triển khai thực hiện kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ. Báo cáo khó khăn, vướng mắc với Ban Giám đốc Bệnh viện, các khoa, phòng liên quan để phối hợp giải quyết.

XEM KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY