Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Làm việc với Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-ĐGS ngày 9 tháng 11 năm 2023 của Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, giám sát chuyên đề “ Việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đoàn giám sát tiến hành giám sát đơn vị Trung tâm y tế vào hồi 9h ngày 8/01/2023. Trong buổi giám sát đoàn đã được nghe những thuận lợi, khó khăn của việc sắp xếp tổ chức bộ máy đối với trung tâm y tế giai đoạn 2018 – 2023 như: Giảm đầu mối đơn vị công lập, công tác truyền thông và cung cấp dịch vụ không qua khâu phối hợp như trước. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn tuyến xã không có cán bộ chuyên trách dân số, bộ máy không ổn định… Bên cạnh đó công tác tổ chức cán bộ còn gặp nhiều khó khăn về thiếu bác sỹ tại tuyến trung tâm và tuyến huyện.

 Đ/c: Nguyễn Quốc Luận – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Phó trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XV

phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải đã kiến nghị với đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khoá XV về bổ sung biên chế, số lượng người làm việc đảm bảo nguồn nhân lực; Quan tâm đầu tư trang thiết bị máy móc cho Trung tâm, có cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế, đặc biệt là khối y tế dự phòng và trạm y tế xã; sớm có hướng dẫn thực hiện việc đấu thầu thuốc vật tư cho Trung tâm y tế huyện đáp ứng nhu cầu công tác khám chữa bệnh cho người dân; nâng mức phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách về công tác dân số kế hoạch hoá gia đình tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện…

Đ/c: Đỗ Lâm Phúc – Giám đốc trung tâm y tế Mù Cang Chải nêu những thuận lợi khó khăn và đề xuất giải pháp với đoàn giám sát

Kết luận buổi làm việc, đại diện Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Yên Bái ông Nguyễn Quốc Luận – Phó trường đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái đề nghị UBND huyện Mù Cang Chải tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cần xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị nhằm thống nhất các nhiệm vụ điều trị, dự phòng và dân số. Đoàn giám sát sẽ tổng hợp báo cáo, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật để tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm y tế huyện trong thời gian tới../

Một số hình ảnh về buổi làm việc của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Yên Bái tại trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải

                                                                 Thực hiện: Sùng Máy

Phòng Dân số – TT&GDSK